O architekturze

Biuro projektów MA Architektura powstało w 2010 roku. Oferuje swoje usługi jako projektanci w zakresie obsługi Inwestora w procesie budowlanym. Proponujemy wykonanie analiz przedprojektowych, koncepcji oraz projektów budowlanych i wykonawczych.

 

Artur Maciejewski

od 2010 roku – prowadzi pracownię architektoniczną MA Architektura;

2013 – Pracownia Projektowa ADS Architekci w Warszawie

2005 – 2010 – Pracownia Projektowa Płaskowicki & Partnerzy Architekci w Warszawie

2002 – 2005 – asystent projektanta w Pracowni Projektowej Architektów Roman Romanowicz i Marek Melwiński w Bydgoszczy;

 

Oferowany zakres prac przez biuro projektów:

 • PRACE PRZEDPROJEKTOWE związane z wyborem lokalizacji inwestycji, jej wielkością i programem.
 • STUDIUM PROGRAMOWO – PRZESTRZENNE do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • PROJEKT KONCEPCYJNY
 • PROJEKT BUDOWLANY
 • OPRACOWANIA KOSZTORYSOWE
 • PROJEKT WYKONAWCZY
 • SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nasze biuro wykonuje kompleksowe projekty obiektów:

 • DOMY JEDNORODZINNE
 • DOMY WIELORODZINNE
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

oraz projekty:

 • WNĘTRZ
 • ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.

 

ARCHIBOOK – ARCHITEKCI IARP